Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις

 

 

____________

 

 

Εισαγωγή

Η διαδικτυακή διεύθυνση SmileBalloons.gr (εφεξής "ηλεκτρονικό κατάστημα" ή "ιστοσελίδα") είναι ο επίσημος ιστότοπος έκθεσης και διάθεσης προϊόντων & υπηρεσιών της επιχείρησης SMILE STORE Balloons & more (εφεξής η "Εταιρία") που εδρεύει στην οδό Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου 285, στην Καλλιθέα Αττικής.

Παρακαλούμε τους επισκέπτες/πελάτες (εφεξής "χρήστες") του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, όπως βεβαιωθούν ότι συμφωνούν πλήρως με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις καθώς επίσης και με τους όρους ή/και κανόνες που διέπουν τους τρόπους πληρωμής και αποστολής, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση στην ιστοσελίδα συνεπάγεται αυτόματα με την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή και συναίνεση όλων των όρων, προϋποθέσεων και κανόνων, αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Σχετικά με τους Όρους Χρήσης

Η Εταιρία δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, τους παρόντες Όρους Χρήσης και Προϋποθέσεις, αναλαμβάνει όμως δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Τυχόν ακυρότητα κάποιων Όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την Εταιρία, των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της, δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλομένη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ.
Σε περίπτωση κατά την οποία η διάθεση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας του ηλεκτρονικού καταστήματος, ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης και Προϋποθέσεις.  Σε περίπτωση όμως τυχόν σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας.

 

Παρεχόμενες Πληροφορίες

Η Εταιρία δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχομένων, υπηρεσιών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας.

 

Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρία δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Ειδικότερα σε περιπτώσεις παράδοσης παραγγελιών με φουσκωμένα μπαλόνια ισχύει περιοριστική πολιτική προτεραιότητας παραγγελίας.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου όπως ακριβώς έχουν.
Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα SmileBalloons.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, λήψη, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της επιχείρησης ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την επιχείρηση ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα SmileBalloons.gr ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρίας ή/και του SmileBalloons.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους Ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή τους και έκθεση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα SmileBalloons.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του SmileBalloons.gr και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας/εργασίας κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου SmileBalloons.gr προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Το ηλεκτρονικό κατάστημα SmileBalloons.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα SmileBalloons.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την επιχείρηση με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997. Αναφορικά με την αποστολή διαφημιστικού ή/και προωθητικού περιεχομένου με την χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletter) ο χρήστης πρέπει να ενεργοποιήσει / ζητήσει την λήψη αυτών. Σε περίπτωση που εκ παραδρομής ή/και σφάλματος του συστήματος εγγεγραμμένος χρήστης/πελάτης λάβει ενημερωτικό μήνυμα για το οποίο δεν έχει συναινέσει προηγουμένως του δίδεται η δυνατότητα άμεσης/αυτόματης διαγραφής μέσα από το ενημερωτικό/διαφημιστικό/προωθητικό μήνυμα που έλαβε, από τις λίστες προωθητικών και διαφημιστικών ενεργειών της Εταιρίας.

 

Ευθύνες Χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας SmileBalloons.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα Ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 

Ασφάλεια Συναλλαγών

Για την ασφάλεια των συναλλαγών σας με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, χρησιμοποιούμε τα πιο σύγχρονα πρωτόκολλα ασφαλείας SSL, υψηλής κρυπτογράφησης (256bit). Μπορείτε να επαληθεύσετε την ασφάλεια του ηλεκτρονικού μας καταστήματος κατά την διαδικασία παραγγελίας, κοιτάζοντας για το εικονίδιο του λουκέτου που εμφανίζεται στο πάνω μέρος του browser που χρησιμοποιείτε (Chrome, Firefox κ.α), στο πεδίο που αναγράφεται η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας μας. Επίσης, κανένα στοιχείο πιστωτικής, χρεωστικής ή prepaid κάρτας, δεν αποθηκεύεται στον server ή στην βάση δεδομένων της ιστοσελίδας και ως εκ τούτου δεν δύναται να έχει οποιαδήποτε πρόσβαση, υπάλληλος της Εταιρίας μας. Σημειώστε ακόμη ότι η Εταιρία μας, ουδέποτε θα σας ζητήσει τον προσωπικό κωδικό (PIN) της κάρτας σας.

 

Τεχνολογία Cookies
Η Εταιρία έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών που προσφέρει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας στο SmileBalloons.gr, να λειτουργεί απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζει τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνει την πρόσβαση τους σε αυτή, καθώς και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ίδιας της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες αλλά και μας επιτρέπουν να σας παρουσιάσουμε διαφημιστικό & επιμορφωτικό περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα SmileBalloons.gr. 

Τα cookies χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

- Αναγκαία Cookies .Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι, την αποθήκευση προϊόντων στη λίστα επιθυμητών προϊόντων ή αγαπημένων, την ηλεκτρονική πληρωμή. Χωρίς αυτά τα απαραίτητα Cookies, πλήττεται άμεσα η ομαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος, περιορίζεται η προσωπική σας εμπειρία πλοήγησης καθώς και βασικές λειτουργίες e-commerce υπολειτουργούν. 
- Cookies λειτουργικότητας. Αυτά τα cookies θυμούνται τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, ώστε να μπορούμε να σας προτείνουμε τα κατάλληλα προϊόντα με βάση τις ανάγκες σας βοηθώντας σας έτσι να βρίσκετε πολύ πιο εύκολα αυτό που αναζητάτε. 
- Cookies επιδόσεων. Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας. Μας επιτρέπουν να δούμε ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, μας ενημερώνουν εάν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατά την πλοήγηση κλπ. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη καθώς οι πληροφορίες είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του SmileBalloons.gr 
- Cookies Διαφήμισης. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να παρέχουν διαφημίσεις σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή διαφήμισης ή προσφορών που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες σας περιορίζοντας έτσι τα ανεπιθύμητα και άνευ ουσίας διαφημιστικά μηνύματα. Επίσης μας βοηθούν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών μας. 
- Cookies Analytics. Είναι υποσύνολο των Cookies λειτουργικότητας και μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών της ιστοσελίδας μας, βελτιώνοντας έτσι συνεχώς την εμπειρία που σας προσφέρουμε. 

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο, να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
Η Εταιρία, δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα του SmileBalloons.gr για επαναληπτικό μάρκετινγκ. 
Μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από μία τέτοια χρήση των cookies από την Google, πατώντας εδώ. Επίσης μπορείτε να ρυθμίσετε τον Περιηγητή σας (chrome,firefox edge κλπ.), να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ' αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του. 
Η SmileBalloons.gr δύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ., επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης Δικτύου εμφάνισης Google κλπ). Χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων, οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής αλλά και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google. Εδώ βρίσκονται οι διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του Google Analytics για τον ιστό. 
Η SmileBalloons.gr συμμορφώνεται με την Πολιτική διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος του Google AdWords και τους περιορισμούς για ευαίσθητες κατηγορίες και: 
Η SmileBalloons.gr και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν μαζί cookie (όπως το cookie του Google Analytics) για την ενημέρωση, τη βελτιστοποίηση και την προβολή διαφημίσεων, σύμφωνα με τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιων χρηστών στον ιστότοπό της, για την εκτέλεση αναφορών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εμφανίζονται οι διαφημίσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος, άλλες χρήσεις υπηρεσιών διαφήμισης, αλληλεπιδράσεις με αυτές τις εμφανίσεις διαφημίσεων και υπηρεσίες διαφήμισης που σχετίζονται με επισκέψεις στην ιστοσελίδα SmileBalloons.gr.
Η ιστοσελίδα SmileBalloons.gr δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google ή τα δεδομένα κοινού τρίτου μέρους (όπως η ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα) με το Google Analytics. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτή την πολιτική για cookies οποτεδήποτε. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα πολιτική Cookies θα ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη πολιτική Cookies είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας. Διαφημιστές τρίτων μερών και άλλες επιχειρήσεις που συνεργαζόμαστε μπορεί να χρησιμοποιούν τα δικά τους Cookies για να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας. Δεν ελέγχουμε αυτά τα Cookies.

 

Αγορά Προϊόντων

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα SmileBalloons.gr μπορείτε να βρείτε τα ίδια ακριβώς προϊόντα με αυτά του φυσικού καταστήματος εκτός εαν εκκρεμεί η παραλαβή τους ή βρίσκονται εκτός αποθέματος. Για να διευκολύνουμε την αναζήτηση σας, έχουμε εντάξει τα προϊόντα μας σε βασικές κατηγορίες. Έχετε την δυνατότητα αναζήτησης με βάση την κατηγορία τιμής ή μεγέθους, που θα σας οδηγήσει κατ' ευθείαν στη συγκεκριμένη επιλογή σας.
Η Εταιρία κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά παρόλα αυτά δεν μπορεί να εξασφαλίσει, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση / αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος.
Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών σας παρακαλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραστική του αξία, πριν προχωρήστε στην παραγγελία του να επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2118001800 ή να μας αποστείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση eshop@smileballoons.gr

 

Αγορά Φουσκωμένων Μπαλονιών

Μέσα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, παρέχεται η δυνατότητα αγοράς μπαλονιών που έχουν φουσκωθεί με ήλιο ή αέρα, ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη κατά την καταχώρηση της παραγγελίας. Το φουσκωμένο μπαλόνι, ανεξαρτήτως τύπου (latex, foil, bubble κτλ) αποτελεί ένα “ευαίσθητο προϊόν” που όμως αν τηρηθούν ακριβώς οι οδηγίες χρήσης και οι κανόνες ασφαλείας, εκμηδενίζεται ο κίνδυνος ξεφουσκώματος ή σκασίματος. Για τα φουσκωμένα μπαλόνια δεν παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής και απέχουν από το δικαίωμα υπαναχώρησης παραγγελίας, διότι για να φουσκωθούν θα πρέπει να ανοιχθεί-παραβιαστεί η αρχική τους συσκευασία. Ως εκ τούτου, παραγγελίες που εμπεριέχουν φουσκωμένα μπαλόνια δεν αποστέλλονται με Αντικαταβολή. Παραγγελίες που εμπεριέχουν φουσκωμένα μπαλόνια, φουσκώνονται μόνο κατόπιν επιβεβαίωσης εξόφλησης της παραγγελίας και όχι νωρίτερα. Επίσης δεν παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής του φουσκώματος του μπαλονιού από ήλιον σε αέρα εφόσον τα μπαλόνια έχουν ήδη φουσκωθεί με ήλιο, ενώ στην αντίθετη περίπτωση, είναι στη διακριτική ευχέρειας της Εταιρίας εάν θα το πράξει και με ποιες επιπλέον επιβαρύνσεις.
 

Υπηρεσία Balloons2Door

Η υπηρεσία Balloons2Door παρέχεται αποκλειστικά από την Εταιρία μας και είναι διαθέσιμη μόνο για την Αττική. Αφορά παραγγελίες που εμπεριέχουν φουσκωμένα μπαλόνια και αποστέλλονται αποκλειστικά με τα ιδιόκτητα φορτηγά VAN της Εταιρίας μας, από εξειδικευμένο προσωπικό.
Οι συστημένες αποστολές φουσκωμένων μπαλονιών της υπηρεσίας Balloons2Door, έρχονται κατευθείαν στη πόρτας σας ή στον χώρο που θα υποδείξει ο πελάτης και σε καμία περίπτωση δεν μεσολαβούν Courier ή τρίτες εταιρίες μεταφορών κατά την αποστολή. Έτσι είστε απόλυτα σίγουροι και ασφαλείς ότι τα μπαλόνια της παραγγελίας σας, δεν θα τα διαχειριστεί άπειρο και ανειδίκευτο προσωπικό.
Η Εταιρία μας μέσω της υπηρεσίας Balloons2Door δύναται να σας εξυπηρετήσει ακόμη και αυθημερόν, παρ’ όλα αυτά η υπηρεσία υπόκειται σε περιοριστική πολιτική προτεραιότητας παραγγελίας. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, προτείνουμε να καταχωρείτε τις παραγγελίες σας το συντομότερο δυνατόν ή να ενημερωθείτε για την διαθεσιμότητα των δρομολογίων μας στο τηλέφωνο 2118001800.
Σε περίπτωση που κατά την αποστολή των μπαλονιών σας μέσω της υπηρεσίας Balloons2Door, κάποιο μπαλόνι ξεφουσκώσει ή σκάσει, η Εταιρία μας θα σας επιστρέψει την χρηματική αξία μόνο του ελλαττωματικού μπαλονιού σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε, εντός 7 εργάσιμων ημερών.
Επίσης η υπηρεσία Balloons2Door υπόκειται στους όρους της παραγράφου “Περιορισμός Ευθύνης”, όπως αυτοί αναγράφονται παραπάνω.

 

Επιστροφές Προϊόντων

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επιστρέψετε το προϊόν που έχετε αγοράσει, έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που το παραλάβατε, εφόσον βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και η συσκευασία δεν έχει παραβιαστεί. Σε αυτή την περίπτωση το αποστέλλετε με δικά σας έξοδα. Σε περίπτωση οποιουδήποτε ελαττώματος προϊόντος που διαπιστώνεται κατά την παραλαβή του, αναλαμβάνουμε την αντικατάστασή του χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του πελάτη, μόλις ειδοποιηθούμε είτε τηλεφωνικά 2118001800 είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου eshop@smileballoons.gr. Η Εταιρία σε καμία περίπτωση, δεν είναι υπεύθυνη για προϊόντα που χάνονται κατά τη διαδικασία επιστροφής τους.

 

Επιστροφή Μη Ελαττωματικών Προϊόντων

Επιστροφές μη ελαττωματικών προϊόντων δεν πραγματοποιούνται σε μπαλόνια που έχουν αποσταλεί φουσκωμένα ή σε κατασκευές / στολισμούς με μπαλόνια καθώς και σε οποιοδήποτε προϊόν έχει αλλοιωθεί/ανοιχθεί ή/και καταστραφεί η συσκευασία του. Είτε η επιστροφή γίνεται λόγω παρερμήνευσης μεγέθους, χρώματος είτε για οποιοδήποτε λόγο, παρέχεται η δυνατότητα της επιστροφής εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής. Εάν η επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί εντός 14 ημερολογιακών ημερών τότε η Εταιρία δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή για αντικατάσταση ή ακύρωση της συναλλαγής. Τονίζουμε ότι ημερομηνία αποστολής του επιστρεφόμενου προϊόντος θεωρείται αυτή που αναγράφεται από την εταιρία Courier  ή το Πρακτορείο Μεταφορών, στην απόδειξη παραλαβής ή η ημερομηνία προσκόμισης του προϊόντος στο κατάστημα μας, για τον έλεγχο του εμπροθέσμου. Σε κάθε περίπτωση τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο, Απόδειξη Λιανικής, Φορτωτική κ.ο.κ). Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον χρήστη.

Επιγραμματικά η επιστροφή και αντικατάσταση ενός προϊόντος είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1.  Επικοινωνείτε αρχικώς στο τηλέφωνο 2118001800 ή αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση eshop@smileballoons.gr αιτιολογώντας τον λόγο της επιστροφής.
2.  Η επιστροφή πραγματοποιείται εντός 14 εργασίμων ημερών από την ημέρα παραλαβής.
3.  Το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Ειδικότερα για τα μπαλόνια, το προϊόν δεν πρέπει να έχει αφαιρεθεί από την συσκευασία του / τεντωθεί / φουσκωθεί / σκισθεί.
4.  Το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο, Απόδειξη Λιανικής, Φορτωτική κ.ο.κ).

*Εάν το προϊόν δεν πληρεί τους προαναφερθέντες όρους, θα επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ίδιου.

 

Επιστροφή Ελαττωματικών Προϊόντων

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Εταιρίας, πουλήθηκαν προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας ή από λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση ή στην αποστολή, τότε αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη της αντικατάστασης, το κόστος επιστροφής (οπότε θα καταθέσει το αντίστοιχο ποσό εξόδων εντός 7 εργάσιμων ημερών σε λογαριασμό τραπέζης που θα της υποδειχτεί), καθώς επίσης και τα έξοδα επαναποστολής. Οι όροι επιστροφής παραμένουν οι ίδιοι με αυτούς που προαναφέραμε.

 

Ακύρωση Παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις:
Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να ακυρώσετε ή να μετατρέψετε την ποσότητα και τα προϊόντα που έχετε επιλέξει.
Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία, ειδοποιώντας μας τηλεφωνικά στο 2118001800 ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση eshop@smileballoons.gr στο οποίο θα έχετε συμπληρώσει τα πλήρη στοιχεία σας.

Μετά την παραλαβή του προϊόντος, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω:
•  Συσκευάζετε το προϊόν, στο ίδιο κουτί με το οποίο το είχατε παραλάβει ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή.
•  Τοποθετείτε μέσα στη συσκευασία την οποία έχετε φτιάξει ένα έγγραφο στο οποίο μας παραθέτετε τους λόγους ακύρωσης.
•  Αποστέλλετε το δέμα, μέσω Courier ή Πρακτορείου Μεταφορών από το οποίο παραλάβατε την παραγγελία σας, στην διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 285, Καλλιθέα, Αττικής, T.K. 17674, υπόψη «Τμήμα Πωλήσεων e-Shop»

Η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί, εφόσον το προϊόν κριθεί ικανό προς επιστροφή.Σε κάθε περίπτωση τα έξοδα αποστολής καθώς και επιστροφής επιβαρύνουν τον αποστολέα. Στη περίπτωση όμως κατά την οποία μετά από την παραλαβή του προϊόντος η Εταιρία διαπιστώσει δική της υπαιτιότητα, τότε θα καταθέσει το αντίστοιχο ποσό εξόδων, εντός 7 εργάσιμων ημερών, σε λογαριασμό τραπέζης που θα μας υποδείξετε. Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι σε περίπτωση κατά την οποία το προϊόν δεν πληρεί τους προαναφερθέντες όρους, θα επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ιδίου. Η Εταιρία σε καμία περίπτωση, δεν είναι υπεύθυνη για προϊόντα που χάνονται κατά τη διαδικασία επιστροφής τους.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε δικαστήρια για την ερμηνεία των παρόντων όρων, καθώς και την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης, ορίζονται αποκλειστικά αρμόδια, τα δικαστήρια της Αθήνας. Εάν κάποιος όρος από τους παρόντες κριθεί αντίθετος προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων.

 

Επικοινωνία
Για κάθε απορία σας ή διευκρίνιση σχετικά με τους Όρους Χρήσης καθώς και με την λειτουργία του SmileBalloons.gr μη διστάσετε να καλέσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2118001800 ή να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση eshop@smileballoons.gr

 

 

____________